01.08.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

הלסינקי

 הוועדה המוסדית לאישור מחקרים בבני אדם - ועדת הלסינקי

כללי:
הועדה פועלת על-סמך נוהל משרד הבריאות בנושא ניסויים רפואיים בבני אדם העדכני, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א - 1980, ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי וה - ICH - GCP Guidelines.

לנוהל משרד הבריאות ניסויים רפואיים בבני אדם 2016 היכנסו לקישור הבא: 
 http://www.health.gov.il/hozer/DR_14.pdf

הוועדה מוסמכת לדון בהצעות מחקר לניסויים קליניים וכן, בהצעות מחקר בתחום מדעי החברה - המערבות משתתפי מחקר אנושיים. בסמכות הוועדה להמליץ למנהל המרכז הרפואי לאשר או לדחות ביצועו של מחקר בבני אדם במרכז הרפואי וכן, לבקש הסבר ותיקונים למחקר אשר יאפשרו ביצועו כאמור.
בהתאם לתקנות ולנוהל - חלק מהמחקרים אשר יאושרו על ידי הוועדה יחייבו אישור נוסף של המחלקה לניסויים רפואיים במשרד הבריאות.
התנהלות הוועדה מבוקרת ע"י משרד הבריאות ומבקר המדינה.

מועדי ישיבות:
הוועדה מתכנסת אחת לחודש - יום רביעי האחרון של אותו חודש, החל משעה 9:00.
בחודשים מרץ, יוני ונובמבר- ההתכנסות ביום שני האחרון של אותו חודש.
ביום ישיבת הוועדה אין קבלת קהל ומענה טלפוני.

הגשת בקשה:
הגשת בקשות חדשות תבוצע לכל המאוחר 15 ימים לפני מועד הישיבה.
יש להגיש את הבקשות דרך תוכנת מטרות, הנגישה ב - cockpit - וכן, בשלושה עותקים מודפסים
ו - 12 תקצירי מחקר, למזכירות הוועדה.

נוהל תשלום לועדת הלסינקי:
מחקר הממומן על ידי חברה מסחרית, כרוך בתשלום אגרה.

תעריפים:
בקשה חדשה - $ 1000. בקשה גנטית - 2000 ₪.

ניתן לשלם בצ'ק או על ידי העברה בנקאית לפקודת קרן מחקרים רפואיים, של המרכז הרפואי בני ציון. להסדרת התשלום ולבירורים ניתן לפנות לגב' סבטלנה טל, טלפון - 04-8359847.
את התשלום יש להסדיר לפני הגשת הבקשה לוועדה.

חברי הוועדה:
bul1_1 ד"ר אילן קלדרון - סמנכ"ל המרכז הרפואי, מנהל מכון IVF - נציג הנהלה.
bul1_1 ד"ר אלימלך קינרייך - גמלאי, סמנכ"ל המרכז הרפואי, מנהל בטיחות הטיפול וניהול סיכונים בצוות
  ההנהלה - נציג הנהלה.
bul1_1 ד"ר דני שטיינברג - סמנכ"ל המרכז הרפואי - נציג הנהלה.
bul1_1 ד"ר נועם יהודאי - סמנכ"ל המרכז הרפואי - נציג הנהלה.
bul1_1 פרופ' אליאס טובי - גמלאי, מ"מ יו"ר ועדת הלסינקי.
bul1_1 מגר' גבי נפתלי - מנהלת שירותי הרוקחות של המרכז הרפואי.
bul1_1 ד"ר סוהיר סוייד - מ"מ מנהלת בית המרקחת.
bul1_1 גב' הדס שחף - מ"מ מנהלת בית המרקחת.
bul1_1 ד"ר עו"ד מאיה פלד-רז - יועצת אתית ויו"ר ועדת האתיקה במרכז הרפואי.
bul1_1 עו"ד טל רבינוביץ - נציגת ציבור.
bul1_1 גב' אילנה פטרפרוינד - מנהלת הסיעוד.
bul1_1 ד"ר אירנה צ'יסטיאקוב - מנהלת יחידת אשפוז יום ילדים ומלר"ד ילדים.
bul1_1 פרופ' מאג'ד עודה - מנהל מחלקה פנימית א'.

 

 יו"ר וועדת הלסינקי
 ד"ר אפרת וולפוביץ
מרכזת בכירה בוועדה/ ניהול מחקרים רפואיים

 מירה קוך
 Mira.koch@b-zion.org.il

 מיקום
 רחוב גולומב 43
 טלפונים
8359382 - 04 מזכירות הוועדה
8359351 - 04 מירה קוך
 פקס
8359146 - 04 מירה קוך
שעות קבלת קהל :
ימים א', ד' בין השעות 10:00 - 12:00
יום ב' בין השעות 14:00 - 15:00
יום ה' בין השעות 08:30 - 10:30

 

 

  חזרה לראש הדף
מחלקות ושירותים
הנהלה
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים
מחלקות אשפוז
מכונים ויחידות
מעבדות
מרפאות
מרכזים לנפגעי תקיפה מינית
וועדות
אתיקה
בטיחות
הלסינקי
הריון
סטאז'רים
ספריה מדעית
שירותים אדמיניסטרטיביים
מנהל ומשק
שיווק וקשרי חוץ
משאבי אנוש
דובר ביה"ח
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009