23.01.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

קרדיולוגיה

1
צ'ו וחב' (Ann Intern Med 5, 2011 155:21-32) בדקו את התחלואה והתמותה הקרדיווסקולרית בקרב חולים ששרדו לפחות שנתיים לאחר השתלת מיח עצם. נבדקו נתוני קבוצה בת 1495 חולים, שעברו את ההשתלה בשנים 1985 עד 2006. הממצאים הראו על תחלואה ותמותה קרדיווסקולרית עודפת משמעותית בקבוצה לאחר השתלה. החוקרים מסייגים את ממצאיהם באופי הרטרוספקטיבי של המחקר, בהיותו ממרכז המטולוגי בודד, ובחוסר ידע על ההרגלים הבריאותיים של החולים לפני ההשתלה.
2
במחקרם של ולסקז וחב' (N Engl J Med 2011; 364:1607-1616 ( נבדק המקום של ביצוע ניתוח מעקפים (CABG) בשילוב טיפול תרופתי אופטימלי, לעומת טיפול תרופתי אופטימלי בלבד בקבוצת חולים עם מחלת לב כלילית וירידה תיפקודית של חדר שמאל (ejection fraction שווה או קטן מ-35%). 1212חולים עברו רנדומיזציה לשתי קבוצות. הרוב המוחלט של החולים קיבל את הטיפול התואם לקבוצה אליה הוכנס ברנדומיזציה. לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בתוצא העיקרי שנבדק(התמותה מסיבה כלשהיא). הממצאים הנ"ל מעלים שאלה לגבי הצורך בפעולות רווסקולריזציה בקבוצת החולים הספציפית שנבדקה.
3
מעט מאד ידוע לגבי המאפיינים והפרוגנוזה לטווח קצר של אוטם לבבי פריאופרטיבי, כאשר מדובר בניתוח שאינו קרדיאלי. דברו וחב' (Ann Intern Med April 19, 2011 154:523-528), ערכו מחקר רב מדינתי, בו נכללו 8351 חולים שעברו ניתוח לא קרדיאלי. ב-5% מחולים אלה אירע אוטם לבבי פריאופרטיבי, והתמותה בחודש לאחר הניתוח הייתה גבוהה בהרבה באלה שעברו אוטם לב מאשר באלה שלא עברו. מתוך קבוצת החולים בהם אירע אוטם לבבי, ל-65% לא היו סימפטומים איסכמיים קודמים, והתמותה אצלם הייתה זהה לאלה שעברו אוטם לבבי אך היו להם סימפטומים איסכמיים מקדימים. החוקים סיכמו בכך שעל קלינאים לנטר באופן רוטיני להיארעות אוטם שריר הלב בחולים בסיכון.
4
קורי וחב' ניסו לנתח את הסיבות להבדלים הנצפים בשיעורי התמותה במאושפזים לאחר אוטם שריר הלב בין בתי חולים שונים (Ann Intern Med March 15, 2011 154:384-390). במחקר איכותני שבוצע ב-11 בתי חולים המדורגים בשיא או תחתית הרשימה מבחינת התמותה לאחר אוטם שריר הלב בארה"ב, בוצעו ראיונות עם 158 אנשי צוות רפואי. החוקרים מצאו שמאפיינים של ערכי אירגון כדוגמת חתירה למצויינות, גישות חדשניות לפיתרון בעיות, ושיתוף פעולה טוב הם שהבדילו בין בתי חולים עם תמותה נמוכה לגבוהה. נראה שתיפקוד גבוה של בית חולים לא יכול להישען על קיום תהליכים ופרוטוקולים בלבד, אפילו אם הם מבוססים מדעית, אלא יש צורך בשינויים בתרבות האירגונית עצמה.
  חזרה לראש הדף
פרסומים מדעיים
פרסומים ברפואה
אונקולוגיה
אורטופדיה
אנדוקרינולוגיה
המטולוגיה
ילדים
כירורגיה
נפרולוגיה
נשים
פולמונולוגיה
קרדיולוגיה
פרסומים בסיעוד
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009