19.09.2018
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

חוק חופש המידע

  דיווחי ממונה    דוחות שנתיים  

מידע לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
המידע יימסר למבקש כל עוד הוא עומד בדרישות המנויות בחוק.

הבקשה תיבדק במסגרת הזמנים הקבועים בחוק אך יש ובנסיבות מסוימות תימשך הבדיקה עד 120 יום.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין מסירתו מחייבת עיבוד המידע לפי צרכיו של המבקש.

אגרות:
אגרת בקשה לקבל מידע הינה 20 ₪. זוהי אגרת חובה שלא תוחזר לפונה גם אם בקשתו תידחה.
אגרת טיפול הינה עבור איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו והיא כרוכה בתשלום של 30 ₪ לכל שעת עבודה, החל בשעה הרביעית.
אגרת הפקת המידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.

אופן תשלום האגרה:
• במזומן, בשיק או באשראי. יש לצרף לבקשה אסמכתא בדבר התשלום.
• פרטי ההתקשרות עם גזברות ביה"ח - 04-8359626, פקס' 04-8374073.

אופן הגשת בקשה:
הבקשה תוגש לממונה על חוק חופש המידע במרכז הרפואי בני ציון, עו"ד חנית שורץ, בדרכים הבאות:
• דואר: הממונה על חוק חופש המידע, המרכז הרפואי בני ציון, רח' גולומב 47 חיפה מיקוד - 3104802 ת.ד. 4940.
• פקס': 04-8371393.

מידע על חוק חופש המידע, על טפסים רלוונטיים ועל אופן הגשת הבקשה נמצא באתר היחידה לחופש המידע:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

 

  חזרה לראש הדף
פניות הציבור
צור קשר
פניות הציבור
חופש המידע
חוק חופש המידע
תקנון למניעת הטרדה מינית
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009