15.11.2018
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

חוק חופש המידע

  דיווחי ממונה    דוחות שנתיים    דוח שנתי - 2015    דוח שנתי - 2016  

מידע לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
המידע יימסר למבקש כל עוד הוא עומד בדרישות המנויות בחוק.

הבקשה תיבדק במסגרת הזמנים הקבועים בחוק אך יש ובנסיבות מסוימות תימשך הבדיקה עד 120 יום.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין מסירתו מחייבת עיבוד המידע לפי צרכיו של המבקש.

אופן הגשת בקשה:
הבקשה תוגש לממונה על חוק חופש המידע בדואל" - Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

אגרות:
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לקישור:  
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=38&catalog=13&category=InfoPayments&language=he

 

  חזרה לראש הדף
פניות הציבור
צור קשר
פניות הציבור
חופש המידע
חוק חופש המידע
תקנון למניעת הטרדה מינית
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009